Державна реєстрація зміни імені

Зміна прізвища чи імені явище не таке вже й рідкісне. Причини зміни імені можуть бути різні. Неблагозвучність, труднощі вимови, бажання носити ім’я або прізвище, яке відповідає національним традиціям одного з батьків, або те, яке фактично склалось по життю, але відрізняється від того, що в документах.

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або  звичаю національних меншин, до якої вона належить (ст. 28 ЦК України).

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України. Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім.’я за згодою батьків (одного з батьків – у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або за згодою піклувальника.

Державна реєстрація зміни імені проводиться за заявою про зміну імені фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем її проживання.

Заява про зміну імені подається в письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України.

До заяви про зміну імені додаються:

а) свідоцтво про народження заявника;

б) свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);

в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

ґ) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

д) фотокартка заявника;

е) квитанція про сплату державного мита.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до територіального органу Національної поліції України за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.

Територіальний орган Національної поліції України за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім’я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також її повнолітніх дітей.

Корюківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області було зареєстровано в  2013 році -11, в 2014 році – 6, в 2015 році – 11, в 2016 році – 11, в 2017 році – 17 змін імені та прізвищ. Найчастіше змінюють своє ім’я в бажанні зробити його більш благозвучним або цікавим: Арніка на Теа, Юлія на Крістіна, Валентин на Віктор, Микита на Нікіта, Руслан на Семион, Людмила на Маргарита, Дар’я на Дарія, Владік на Владислав, Ганна на Анна, Дмитрій на Дмитро,  Кирило на Кіріан, Петро на Миролюб, Анюта на Анна, Лілія на Лілія-Лоліта, Оксана на Ксенія, Олена на Альона, Яна на Іоанна.

Головний спеціаліст Корюківського районного

відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області                                      І.В.Литвин

Залишити коментар