Порядок проведення мобілізаційних заходів

Так, 20 січня 2015 р. набрав чинності Указ Президента України  «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015, затверджений Законом України від 15.01.2015 р. № 113-VIII (далі – Указ про мобілізацію). Відповідно до Указу про мобілізацію на території усіх областей України, оголошено проведення часткової мобілізації, яку буде проведено у три черги протягом 210 дiб. Початок першої хвилі часткової мобілізації мав місце 20 січня 2015 р. і повинен тривати 90 днів. Дві наступні хвилі розпочнуться орієнтовно з квітня і з червня відповідно та триватимуть по 60 днів.

Одночасно із цим, у період з 18 березня по 1 травня 2015 р. відбудеться звільнення в запас (демобілізація) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303.

Що стосується конкретних категорій осіб, які можуть бути мобілізовані у 2015 р., це питання регламентовано Указом про мобілізацію достатньо абстрактно. Зокрема, п. 3 Указу про мобілізацію встановлено, що призову підлягатимуть такі групи осіб, як (і) військовозобов’язані та (і) резервісти. Конкретні ж обсяги мобілізації мають бути визначені мобілізаційними планами, а оновлені критерії відбору військовозобов’язаних для призову на військову службу під час мобілізації мають бути розроблені Міністерством оборони України на підставі Рішення РНБО «Про деякі оборонно-мобілізаційні питання» від 20 грудня 2014 р. (далі – Рішення РНБО).

Шляхом системного аналізу законодавчих норм, можна дійти до висновку, що призову на військову службу під час мобілізації підлягають ті особи, щодо яких одночасно виконуються такі умови:

 • є громадянами України;
 • перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах;
 • визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби за станом здоров’я;
 • (і) проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності або (іі) не проходили військової служби, але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідні військово-облікові спеціальності;
 • не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII (далі – Закон про військовий обов’язок), до категорії військовозобов’язаних осіб належать особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Відповідно до статті 27 Закону про військовий обов’язок у запас зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі (за загальним правилом, 65 років для чоловіків та 50 – для жінок). Вони перебувають на військовому обліку в військових комісаріатах та інших військових формуваннях.

Таким чином, до запасу належать такі групи осіб:

 • військовозобов’язані, які проходили військову службу, незалежно від того, чи здобули вони під час її проходження військово-облікову спеціальність;
 • військовозобов’язані, які не проходили військової служби, але є придатними до її проходження; а також
 • військовозобов’язані-жінки.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII (далі – Закон про мобілізацію)1. До таких категорій належать, зокрема:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями2;
 • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;
 • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (достатньо однієї дитини);
 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради АРК;
 • студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Окремо звертаю Вашу увагу на деякі категорії осіб, які підлягають виключенню з військового обліку. До них, у т.ч., належать особи, які:

 • визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • досягли граничного віку перебування в запасі;
 • припинили громадянство України;
 • раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого/особливо тяжкого злочину;
 • направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни та посадові особи, винні у порушенні законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізації, несуть відповідальність згідно із законом.

При цьому, статтею 336 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність у разі ухилення від призову за мобілізацією. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Крім того, Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею  336-1, якою встановлюється відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Прокурор району   О. Шкільнюк

радник юстиції      Помаз 2-11-79                                                                            

 

Залишити коментар