Військова служба за контрактом – це можливість розвиватись та зростати, захищаючі рідну землю.

Професія військовослужбовця вважається дуже перспективною та актуальною. Багато експертів називають її – професією майбутнього. Чому це так?
Дивлячись на те, що з кожним роком країни світу збільшують свої оборонні бюджети, можна сказати, що попит на військовослужбовців за контрактною службою буде збільшуватися значними темпами.

Президентом України – Верховним Головнокомандующим Петром Порошенком визначено одне з головних завдань – розбудова боєздатної армію та доведення її до стандартів країн НАТО.
Вже з прийдешнього 2017-го р вище керівництво країни почало підвищувати соціальні стандарти та матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Крім того, розпочався процес збільшення рівня заробітної плати військовим до гідного рівня та поступове, поетапне її зростання.
Також військовослужбовцям за призовом під час мобілізації, на особливий період при укладенні контракту передбачено одноразову грошову допомогу, рівень якої залежить від звання, в середньому ця сума складає близько 15 тис. грн.

На даний час приблизне грошове забезпечення військовослужбовців складає: для контрактників – від 7,5 тис. гривень, командир взводу – від 10 тис. гривень, командир роти – від 11 тис. гривень , командир батальйону – від 13 тис. грн, командир бригади – від 16 тис. грн.

Військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які мають вищу освіту присвоюється первинне військове звання “молодшого лейтенанта”.

Цікаво, що особи сержантського і старшинського складу, які не мають вищої освіти, але мають бойовий досвід можуть бути призначенні на офіцерські посади. Тобто, всі у рівній мірі, мають можливість кар’єрного зростання, не залежно від того, є в тебе вища освіта чи не має.

Значною перевагою є те, що після закінчення терміну першого контракту, військовослужбовці мають право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Говорячи про медичне забезпечення, можна зазначити, що військовослужбовці та членами їх сімей можуть скористатися безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військових медичних закладах охорони здоров’я.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Всі, хто має бажання спробувати себе у воєнній справі та отримати професію майбутнього, можуть звертатися до Корюківського районного військового комісаріату.

 На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років.

Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

з військовослужбовцями, прийнятими на  посади рядового складу —
строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу — строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію —строком на 6 місяців.

(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково).

Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання чи перебування заяву, а військовослужбовці строкової військової служби подають рапорт на ім’я командира військової частини з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей.

Районні військові комісаріати, на підставі переліку вакантних посад, пропонують потенційним кандидатам посади, з урахуванням пріоритетності в їх комплектуванні.

На громадян призовного віку, військовозобов’язаних і жінок, стосовно яких за результатами попереднього вивчення прийняте позитивне рішення, командиром військової частини надається письмова згода на проведення відбору та оформлення особової справи та направлення до військової частини (або навчального центру) для укладення контракту.

На громадян, які звернулися із заявою безпосередньо до військової частини до Письмової згоди обов’язково додаються матеріали проведеного у військовій частині професійно-психологічного відбору та перевірки рівня фізичної підготовки.

Наявність Письмової згоди військової частини до районного військового комісаріату на проведення вивчення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, є невід’ємною умовою для початку відбору кандидата на військову службу за контрактом.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:

— автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

— копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;

— копії документів про освіту та трудову діяльність;

— службову характеристику (з місця роботи або навчання);

— копії документів про народження та сімейний стан;

— медичну довідку про стан здоров’я;

— довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

— військовий квиток (для військовозобов’язаних);

— письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського складу за контрактом.

 Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу у відповідності до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 № 2011-XII (зі змінами) мають право на наступні пільги:

  1. Отримання житла за рахунок держави.

   Довідково: У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла. Також, якщо не має можливості забезпечити житлом військовослужбовця – виплачується грошова компенсація за піднайом житла.

  1. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.
  2. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.
  3. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.
  4. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду), з 2018 року безкоштовним 3-х разовим харчуванням.
  5. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .
  6. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).
  7. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

Довідково: Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, — в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

Після завершення першого контракту (у тому числі 6 — ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

  1. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Разом з тим відповідно до ст. 119 «Кодексу законів про працю України» (із змінами) внесено зміни щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Грошове забезпечення військовослужбовця рядового, сержантського складу

Один раз на рік надається:

— матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)

— грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 % місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

На даний час проводиться набір:

–  десантно-штурмові війська, які мають досвід проходження військової служби під час мобілізації беспосередньо до пункту постійної дислокації військових частин, решту кандидатів до 199 навчального центру ( м. Житомир) (від 9 000 грн. до 12 000 грн.)

–  чоловіків віком від 20 до 35 років до 73-го морського центру спеціальних операцій ССО ЗСУ (Миколаївська область, м. Очаків) на вакантні посади старшого розвідника ( до 11 000 грн.), розвідника ( до 10 000 грн.), кулеметника ( до 10 000 грн.), снайпера ( до 10 000 грн.), водія ( до 9 600 грн.), кухаря ( до 9 600 грн).

Бути військовослужбовцем – означає користуватись повагою оточуючих та відчувати власну гідність та честь.

Всі, хто має бажання спробувати себе у воєнній справі та отримати професію майбутнього, можуть зветртатися до Корюківського районного військового комісаріату за адресою: вул. Галини Костюк 20, м. Корюківка, Чернігівської області, тел. 2-11-69, 2-14-33.

Військовий  комісар  Корюківського

Районного  військового   комісаріату

підполковник   Ю.П.Бойко

Залишити коментар