Змінився порядок розгляду звернень громадян

Олексій ШКІЛЬНЮК,
прокурор Корюківського району

Статтею 40 Конституції України громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Громадяни та юридичні особи мають право також подавати заяви і скарги прокурору. Але процедура роботи зі зверненнями громадян зазнає суттєвих змін. Зокрема, їх розгляд здійснюватиметься відповідно до нових повноважень органів прокуратури з урахуванням обмеження щодо проведення перевірок, витребовування інформації в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах та організаціях. Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді. Підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.
З урахуванням законодавчих змін органи прокуратури позбавлені також повноважень щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
У зв’язку зі значними змінами порядку оскарження учасниками кримінального процесу дій слідчого і прокурора на даний час за загальним правилом скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду. Прокуратурою району такі скарги по суті не розглядаються, а заявникам роз’яснюється судовий порядок оскарження. Згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України органами прокуратури розглядаються лише скарги на: постанову слідчого про закриття кримінального провадження (прокурором, який здійснював процесуальне керівництво), подальше оскарження цього рішення прокурору вищого рівня не передбачено; недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (прокурором вищого рівня).Отже, органами прокуратури району повертаються заявникам звернення з незрозумілим текстом або у яких відсутні дані, достатні для їх розгляду чи прийняття обґрунтованого рішення, оформлені без дотримання вимог зазначеного Закону. Не розглядаються та не вирішуються письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство (анонімні), повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення, терміни розгляду яких закінчилися та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Скарга на рішення прокурора може бути подана прокурору вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з ним громадянина. Скарги на дії та рішення підпорядкованих прокурорів надсилаються до прокурора вищого рівня з долученням копій відповідей відповідних прокурорів.
Прокуратурою Корюківського району проводиться прийом громадян упродовж усього робочого дня з 9-ої до 18-ої години за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 98.

Image 3

Залишити коментар